รับสมัครแพทย์ฝังเข็ม รุ่น 34

acu34
   ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน และมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tcm.dtam.moph.go.th