วันกระดูกพรุนโลก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ หน่วยรูมาติก หน่วยต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม, กองออร์โธปิดิกส์ และคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญร่วมงาน วันกระดูกพรุนโลก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 - 12.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

 1568489

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 064-9060867