สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ติดต่อ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้ที่
 2060 ถนนบรรทัดทอง   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
 เลขหมาย โทร. 092-827 8022  แฟกซ์ 02-6116357

CV Speaker

lu jian

ศาสตราจารย์ลู่เจี่ยน ( Prof.  Lu Jian , 逯俭教授 ) 
ผู้อำนวยการแผนกฝังเข็มและรมยา ,หัวหน้ากลุ่มแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลตงเจ๋อเหมิน ( Dongzhimen )มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง  , รองประธานบริหารงานการวิจัยการแพทย์แผนจีน  และเลขาธิการสหพันธ์โลกของการแพทย์แผนจีน   ,ผู้อำนวยการบริหารคณะกรรมการมืออาชีพ, คณะกรรมการสมาคมการแพทย์ศัลยกรรมกระดูก ปักกิ่ง,คณะกรรมการระดับมืออาชีพของสมาคมการแพทย์โรคไขข้อ ปักกิ่ง เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกที่โดดเด่นแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน   ทั้งในโรคที่การฝังเข็มรักษาได้โดดเด่น เช่น โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้, นอนไม่หลับ , โรคหลอดเลือดสมอง,  ,โรคกระดูกและข้อ, โรคผิวหนัง และเชี่ยวชาญในการใช้การรักษาฝังเข็มร่วมในโรครักษายาก

lu ning

รองศาสตราจารย์หลิวหนิง
(Associate Chief Physician Lu Ning 刘宁副主任)
   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตงเจ๋อเหมิน( Dongzhimen) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง  ,ปริญญาโทการฝังเข็มและรมยา , คณะกรรมการเศรษฐกิจสหพันธรัฐสมาคมแพทย์เวชศาสตร์โลก ,มีส่วนร่วมในการแพทย์แผนจีน, การฝังเข็มการวิจัยทางคลินิกและการวิจัยด้วยประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลาย และด้วยผลงานที่โดดเด่นจึงได้รับเชิญเป็นสมาชิกสถาบันการแพทย์เชิงบูรณาการของกรุงปักกิ่ง ที่มีอายุน้อยที่สุด  ในปี 2013 มีรายการทีวีเพื่อสุขภาพประชาชนโดยใช้หลักการแพทย์จีนในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพและรักษาโรคทาง CCTV ช่อง10  ที่มียอดเข้าชมสูงสุด

แปลเป็นภาษาไทยโดย

แพทย์จีน จักรี ต้ังเทียนชัยชนะ
 - ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน (Chinese Medicine)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 - ปริญญาโทสาขาอายรุกรรมแผนจีน (TCM Internal Medicine) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจา
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แพทย์จีน   ดร. ภารดี แสงวัฒนกุล
 - ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง
 - ปริญญาโท สาขาการฝังเข็มรมยาและการนวดทุยหนา    มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง
 - ปริญญาเอก  สาขาอายุรกรรมแผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมสามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
   

       เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้มีมติให้ เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 12.15 น. ณ โรงแรมเอเซีย (ราชเทวี) ห้องกิ่งทอง กรุงเทพฯ
    ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว

หนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิชาการประจำปี 2561

Update

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

3 18 1
3 18 1

สอบถามรายละเอียดได้ที่   สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 092-827 8022   โทรสาร. 0-2611-6357 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ใบลงทะเบียน   กำหนดการประชุม (update)   ใบจองห้องพัก  ใบเชิญร่วมประชุม    CV Speaker   CV Translator

Page 1 of 5

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม