สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ติดต่อ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้ที่
 2060 ถนนบรรทัดทอง   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
 เลขหมาย โทร. 092-827 8022  แฟกซ์ 02-6116357

รับสมัครแพทย์ฝังเข็ม รุ่น 34

acu34
   ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน และมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tcm.dtam.moph.go.th

รับสมัครแพทย์ฝังเข็ม ทหารรุ่น 13

army13

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หัวเฉียว จะเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-3544442 หรือ http://www.amed.go.th
ดาวโหลด รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

Page 1 of 4

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม