สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ติดต่อ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้ที่
 2060 ถนนบรรทัดทอง   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
 เลขหมาย โทร. 092-827 8022  แฟกซ์ 02-6116357

CV Forum2018

Value Speaker in Acupuncture Forum 2018

wu ping1

Name (in pinyin and Chinese): wu ping 武平

Work Experience
Dec,2011-present Chengdu University of TCM . Professor Doctoral Tutor and Master Tutor in Chengdu University of TCM and  Chief Doctor in Affiliated Hospital of the University.Teaching,scientific research and clinical work.
Education
Sept, 2006-July, 2009Acupuncture and Tuina College, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, Sichuan, P.R. China. Majored in Acupuncture  and Moxibustion. Ph. D.in Medicine was awarded in July,2009.Thesis Topic:The Study of Clinical Effectiveness on Acupuncture and Rehabilitation for Treating Spasticity and Dysphgia after Stroke.
Sept, 1997-July, 2000 Acupuncture and Tuina College, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine , Chengdu, Sichuan, P.R. China. Majored in Acupuncture  and Moxibustion.Master Degree in Medicine was awarded in July,2000.Thesis TopicEffects of Moxa Cone Moxibustion at Guanyuan on Erythrocytic Immunity and Its regulative function in tumor-bearing mice.
And so much more.

Acupuncture Forum 2018

การประชุมวิชาการ  Acupuncture Forum ประจำปี 2561
วันที่  5 - 6 กรกฎาคม  2561  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
* คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
** การบรรยายทั้งหมดบรรยายภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทย
วันพฤหัสบดีที่  5 กรกฎาคม  2561
08.50-09.00 น.      กล่าวเปิดการประชุม โดย นายแพทย์สมชัย   โกวิทเจริญกุล
          นายกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
09.00-10.30 น.      Acupuncture in Renal Failure                              (บรรยายจีน แปล ไทย)
           Associate Prof. Chen Hongpei  มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู
           อ.พจ.ภูกิจ เล้าจีรัณกุล  อาจารย์ประจำคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย
10.30-10.45 น.         พัก     ( อาหารว่าง )
10.45-12.15 น.       Advance Acupuncture in Post Stroke Sequelae Problem I             (บรรยายจีน แปล ไทย)
            Associate Prof. Chen Hongpei  มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู
            อ.พจ.ภูกิจ เล้าจีรัณกุล  อาจารย์ประจำคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย                 
12.15-13.15 น.        พัก    ( อาหารกลางวัน )
13.15-14.45 น.        Advance Acupuncture in Post Stroke Sequelae Problem II            (บรรยายจีน แปล ไทย)
            Associate Prof. Mrs. Chen Hongpei  มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู
            อ.พจ.ภูกิจ เล้าจีรัณกุล  อาจารย์ประจำคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย
 14.45-16.00 น.       อาหารว่าง และ ถามตอบ

วันศุกร์ที่  6  กรกฎาคม 2561
09.00-10.30 น.    Acupuncture in Glaucoma , Dry eye                       (บรรยายจีน แปล ไทย)
          Prof. Wu Ping       มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู
          พจ.อนันตา เอี่ยมธนาอนันต์   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.
10.30-10.45 น.         พัก     ( อาหารว่าง )
10.45-12.15 น.      Acupuncture in Frozen Shoulder , Common Shoulder elbow wrist pain problem     (บรรยายจีน แปล ไทย)
           Prof. Wu Ping       มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู
          พจ.อนันตา เอี่ยมธนาอนันต์   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.            
12.15-13.15 น.        พัก    ( อาหารกลางวัน )
13.15-14.45 น.        Advance Acupuncture in Acne
           Prof. Wu Pingi       มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฉิงตู
          พจ.อนันตา เอี่ยมธนาอนันต์   วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.
14.45-15.45 น.       อาหารว่าง และ ถามตอบ
15.45-16.00 น.       กล่าวปิดการประชุม โดย นายแพทย์สมชัย   โกวิทเจริญกุล
                                นายกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

สอบถามรายละเอียดได้ที่   สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 092-827 8022   โทรสาร. 0-2611-6357 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ใบลงทะเบียน   กำหนดการประชุม   ใบจองห้องพัก  ใบเชิญร่วมประชุม 

Acupuncture Forum 2018


สอบถามรายละเอียดได้ที่   สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 092-827 8022   โทรสาร. 0-2611-6357 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ใบลงทะเบียน   กำหนดการประชุม   ใบจองห้องพัก  ใบเชิญร่วมประชุม  

 

Page 1 of 5

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม

Visitors Counter

1324193
TodayToday6
YesterdayYesterday43
This_WeekThis_Week232
This_MonthThis_Month802

We have 3 guests and no members online