สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ติดต่อ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้ที่
 2060 ถนนบรรทัดทอง   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
 เลขหมาย โทร. 092-827 8022  แฟกซ์ 02-6116357

ประชุมสามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
   

       เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้มีมติให้ เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 12.15 น. ณ โรงแรมเอเซีย (ราชเทวี) ห้องกิ่งทอง กรุงเทพฯ
    ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว

หนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิชาการประจำปี 2561

Update

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

3 18 1
3 18 1

สอบถามรายละเอียดได้ที่   สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 092-827 8022   โทรสาร. 0-2611-6357 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ใบลงทะเบียน   กำหนดการประชุม (update)   ใบจองห้องพัก  ใบเชิญร่วมประชุม 

วันกระดูกพรุนโลก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ หน่วยรูมาติก หน่วยต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม, กองออร์โธปิดิกส์ และคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญร่วมงาน วันกระดูกพรุนโลก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 - 12.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

 1568489

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 064-9060867

Page 1 of 4

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม