ประชุมวิชาการประจำปี 2561

Update

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

3 18 1
3 18 1

สอบถามรายละเอียดได้ที่   สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 092-827 8022   โทรสาร. 0-2611-6357 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ใบลงทะเบียน   กำหนดการประชุม (update)   ใบจองห้องพัก  ใบเชิญร่วมประชุม    CV Speaker   CV Translator