CV Speaker

lu jian

ศาสตราจารย์ลู่เจี่ยน ( Prof.  Lu Jian , 逯俭教授 ) 
ผู้อำนวยการแผนกฝังเข็มและรมยา ,หัวหน้ากลุ่มแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลตงเจ๋อเหมิน ( Dongzhimen )มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง  , รองประธานบริหารงานการวิจัยการแพทย์แผนจีน  และเลขาธิการสหพันธ์โลกของการแพทย์แผนจีน   ,ผู้อำนวยการบริหารคณะกรรมการมืออาชีพ, คณะกรรมการสมาคมการแพทย์ศัลยกรรมกระดูก ปักกิ่ง,คณะกรรมการระดับมืออาชีพของสมาคมการแพทย์โรคไขข้อ ปักกิ่ง เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกที่โดดเด่นแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน   ทั้งในโรคที่การฝังเข็มรักษาได้โดดเด่น เช่น โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้, นอนไม่หลับ , โรคหลอดเลือดสมอง,  ,โรคกระดูกและข้อ, โรคผิวหนัง และเชี่ยวชาญในการใช้การรักษาฝังเข็มร่วมในโรครักษายาก

lu ning

รองศาสตราจารย์หลิวหนิง
(Associate Chief Physician Lu Ning 刘宁副主任)
   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตงเจ๋อเหมิน( Dongzhimen) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง  ,ปริญญาโทการฝังเข็มและรมยา , คณะกรรมการเศรษฐกิจสหพันธรัฐสมาคมแพทย์เวชศาสตร์โลก ,มีส่วนร่วมในการแพทย์แผนจีน, การฝังเข็มการวิจัยทางคลินิกและการวิจัยด้วยประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลาย และด้วยผลงานที่โดดเด่นจึงได้รับเชิญเป็นสมาชิกสถาบันการแพทย์เชิงบูรณาการของกรุงปักกิ่ง ที่มีอายุน้อยที่สุด  ในปี 2013 มีรายการทีวีเพื่อสุขภาพประชาชนโดยใช้หลักการแพทย์จีนในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพและรักษาโรคทาง CCTV ช่อง10  ที่มียอดเข้าชมสูงสุด

แปลเป็นภาษาไทยโดย

แพทย์จีน จักรี ต้ังเทียนชัยชนะ
 - ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน (Chinese Medicine)  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 - ปริญญาโทสาขาอายรุกรรมแผนจีน (TCM Internal Medicine) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจา
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
แพทย์จีน   ดร. ภารดี แสงวัฒนกุล
 - ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง
 - ปริญญาโท สาขาการฝังเข็มรมยาและการนวดทุยหนา    มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง
 - ปริญญาเอก  สาขาอายุรกรรมแผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน
 ปัจจุบันเป็นอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์