รับสมัครแพทย์ฝังเข็ม ทหารรุ่น 13

army13

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หัวเฉียว จะเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-3544442 หรือ http://www.amed.go.th
ดาวโหลด รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่