สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ติดต่อ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้ที่
 2060 ถนนบรรทัดทอง   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพ  10330
 เลขหมาย โทร. 092-827 8022  แฟกซ์ 02-6116357