สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ติดต่อ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้ที่
865-867 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เลขหมาย โทร. 092-827 8022 , 02-6116357
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.