ใบสั่งสินค้า

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร (สำหรับสมาชิกเท่านั้น)

>> ใบสั่งซื้อ CD MP3 และสินค้าอื่น

>>> ใบสั่งซื้อหนังสือวารสาร                                                                                  Update 13 กุมภาพันธ์ 2556

Register to read more...

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม