กำหนดการประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine 2015

                Acupuncture in Modern Medicine  การประชุมวิชาการโดยสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

เพื่อบูรณาการการแพทย์ฝังเข็มเข้ากับการรักษาแผนปัจจุบัน   ในแต่ละโรคหรือกลุ่มอาการท่านผู้เข้าประชุมจะได้ทบทวนพื้นฐานความรู้ทางการ แพทย์แผนปัจจุบัน
การวินิจฉัย การรักษา guideline และความรู้ใหม่ๆในวงวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ  ต่อเนื่องด้วยประสบการณ์การบำบัดรักษา
ด้วยการฝังเข็ม เคล็ดวิชาและข้อแนะนำต่างๆ จากวิทยากรแพทย์ฝังเข็มผู้มากประสบการณ์

กำหนดการประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine 2015

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องบอลรูม (ชั้น1) ถนนสีลม กรุงเทพฯ
08.45 - 09.00 น.     นายกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม
09.00 - 10.45 น.     Leader digest   : “Acupuncture and Update Rehabilitation in Stroke”
                              นพ.วิรัตน์ เตชะอาภรณ์กุล     ... ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
10.45 - 11.00 น.     Coffee Break
11.00 - 12.30 น.     “Stroke   Seminar  : case discussion
                              นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล     ...โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
                              รองศาสตราจารย์ นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ   ...โรงพยาบาลรามาธิบดี (ดำเนินการบรรยาย)
12.30 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.45 น.      “GERD” in  Modern Medicine
                                นพ.ภูริช ประณีตวตกุล     ...โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.45 - 15.30 น.     GERD” Seminar : case discussion
                               ศาสตราจารย์ นพ.สมยศ คุณจักร      …โรงพยาบาลรามาธิบดี
                               รองศาสตราจารย์ นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ  ...โรงพยาบาลรามาธิบดี (ดำเนินการบรรยาย)
15.30 - 15.45 น.     Coffee Break (การประชุมใหญ่สามัญของ สมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร)
15.45 - 16.30 น.     Acupuncture in “GERD”
                               พญ.สรรเสริญ สิริพงศ์ดี      … โรงพยาบาลนครปฐม
ค่าลงทะเบียน

** 1.   แพทย์ที่เคยลงทะเบียนแล้วในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556     ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2.  เป็นสมาชิกแพทย์ฝังเข็มของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
                      ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558        ค่าลงทะเบียน   1,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                        ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2558       ค่าลงทะเบียน   1,800 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.  เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน (ไม่ได้เป็นสมาชิกแพทย์ฝังเข็มของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร)
                   ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558        ค่าลงทะเบียน   1,800 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ     ใบตอบรับ

 

บทความในวารสารสมาคม

เชิญชวนให้ผู้มีบทความ หรือต้องการส่งผลงานเพื่อลงในวารสารของสมาคมฯ ขอให้ส่งได้ที่ น.พ.ตรีรัตน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 5 of 5

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม

Visitors Counter

1323096
TodayToday34
YesterdayYesterday28
This_WeekThis_Week140
This_MonthThis_Month748

We have 5 guests and no members online