วันกระดูกพรุนโลก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ หน่วยรูมาติก หน่วยต่อมไร้ท่อ กองอายุรกรรม, กองออร์โธปิดิกส์ และคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญร่วมงาน วันกระดูกพรุนโลก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 - 12.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

 1568489

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 064-9060867

ขอต้อนรับสมาชิกแพทย์ทหารรุ่น 9

ขอต้อนรับสมาชิก จากการอบรมแพทย์ฝังเข็ม หลักสูตรแพทย์ทหารรุ่นที่ 9 ตอนนี้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลในเวบของสมาคมแพทย์ฝังเข็มได้แล้ว หากยังมีใครที่มีปัญหาในการเข้าใช้ สามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือในไลน์กลุ่มก็ได้ครับ

Page 2 of 5

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม