ประชุมวิชาการประจำปี 2561

Update

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

3 18 1
3 18 1

สอบถามรายละเอียดได้ที่   สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 092-827 8022   โทรสาร. 0-2611-6357 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ใบลงทะเบียน   กำหนดการประชุม (update)   ใบจองห้องพัก  ใบเชิญร่วมประชุม    CV Speaker   CV Translator

ขอต้อนรับสมาชิกแพทย์ทหารรุ่น 9

ขอต้อนรับสมาชิก จากการอบรมแพทย์ฝังเข็ม หลักสูตรแพทย์ทหารรุ่นที่ 9 ตอนนี้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลในเวบของสมาคมแพทย์ฝังเข็มได้แล้ว หากยังมีใครที่มีปัญหาในการเข้าใช้ สามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือในไลน์กลุ่มก็ได้ครับ

6th Acupuncture in Modern Medicine 2016

การประชุมวิชาการ   6 th Acupuncture in Modern Medicine 2016
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน  2559
ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องรัตนโกสินทร์   ถนนสีลม กรุงเทพฯ
08.45 - 09.00 น.     นายกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
09.00 - 10.30 น.     Hearing Loss and Tinnitus
                             รองศาสตราจารย์นายแพทย์จันทร์ชัย   เจรียงประเสริฐ    
                             ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                            
10.30 - 10.45 น.     Coffee Break
10.45 - 11.45 น.     Sudden  Hearing  Loss     
                             รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ศุภนิมิต   ทีฆชุณหเถียร              
                             ภาควิชา เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.45 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.     Snoring
                             พลตรีนายแพทย์อดิศร   วงษา
                             อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และ นายกสมาคมโรคปอด
14.00 – 15.00 น.    Acupuncture in Snoring
                            นายแพทย์รุ่งโรจน์   ตั้งสถิตพร
                            กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก และ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตรัง
15.00 - 15.30 น.     Q & A   with  Coffee Break                               
15.30 น.                 นายกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ปิดการประชุม

***********************************************************************************

ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 ดังนี้
            1.  เป็นแพทย์แผนปัจจุบันซึ่ง เป็นสมาชิก ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
          ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559    ค่าลงทะเบียน   3,500  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2559              ค่าลงทะเบียน   4,000  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
            2.  เป็นแพทย์แผนปัจจุบันซึ่ง  ไม่ได้เป็นสมาชิก ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
          ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559        ค่าลงทะเบียน   4,000  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
***ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ DVD บันทึกการประชุมทุกท่าน (จัดส่งทางไปรษณีย์หลังงานประชุม)***
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 0-2611-6357 / 09-2827-8022    โทรสาร. 0-2611-6357
 ดาวน์โหลดใบตอบรับ : ตารางการประชุมจดหมายเชิญ

5th Acupuncture Forum 2016

5th Acupuncture Forum 2016 
20-22 July  2016 at  Narai  Hotel, Silom , Bangkok 
 Agenda 
Wednesday  20  July  2016
08.45-09.00   Welcome Speech                  Dr. Somchai  Kovitcharoenkul  
09.00-10.20   Chinese Medicine Treatment  for  Hypertension    Prof. Zhou Xunlun (Chinese- English)   
10.20-10.40   Coffee Break
10.40-12.00   The Treatment of  Obesity      Prof. Qi   Luguang   (Chinese- English) 
12.00-13.00   Lunch
13.00-14.20   Acupuncture  for    Hypertention    Prof. 1 (English) or (Chinese- English)
14.20-15.30   Q&A with Coffee Break      Prof. Zhou Xunlun  , Prof. Qi   Luguang ,   Prof. 1
                                                                                                                              
Thursday  21  July  2016
09.00-10.20     Chinese Medicine Treatment on Allergic Rhinitis   Prof. Xiong  Dajing (Chinese- English)   
10.20-10.40 Coffee Break
10.40-12.00 Chinese Medicine Treatment on Rheumatic disease and Rheumatoid Arthritis   Prof. Luo Xueqin   (Chinese- English)   
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.20 Chinese Medicine Herbal Paste and Its Relation to Health Preservation  and Rehabilitation   Prof. Tan Decai (Chinese- English)
14.20-15.30 Q&A with Coffee Break   Prof. Xiong  Dajing Prof. Luo Xueqin  ,  Prof. Tan Decai
 
Friday  22  July  2016
09.00-10.20 Acupuncture for Headaches  Prof. 1   (English) or (Chinese- English)
10.20-10.40 Coffee Break
10.40-12.00 Acupuncture for  Tinnitus   Prof. 2    (English) or (Chinese- English)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.20 Acupuncture for  Rheumatic disease  and   Rheumatoid   Arthritis  Prof. 2    (English) or (Chinese- English)
14.20-15.30 Q&A with Coffee Break   Prof. 1, Prof. 2  (English) or (Chinese- English)
15.30               Closing  Ceremony    
                       
 
                        *************************************************************
ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ 5th Acupuncture Forum 2016 
            1.  เป็นแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
  ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  ค่าลงทะเบียน   8,000  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 - 20 กรกฎาคม 2559        ค่าลงทะเบียน   8,500  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
            2.  เป็นแพทย์แผนปัจจุบันทั่วไป, แพทย์ฝังเข็ม, แพทย์แผนจีน, บุคลากรสาธารณสุข, ประชาชนทั่วไป แต่ ไม่ได้เป็นสมาชิก
                 ของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
  ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559    ค่าลงทะเบียน   9,000  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
***ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ DVD บันทึกการประชุมทุกท่าน (จัดส่งทางไปรษณีย์หลังงานประชุม)***
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร   โทร. 0-2611-6357 / 09-2827-8022    โทรสาร. 0-2611-6357 
 

Page 3 of 5

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม